ศิลปะไทย

ศิลปะไทย

บทนำ: กำเนิดแห่งความงดงามบนผืนแผ่นดินสยาม ศิลปะไทยมรดกอันล้ำค่า สะท้อนอารยธรรม

ศิลปะไทย มิใช่เพียงแค่สีสันลวดลายบนผืนผ้าหรือฝาผนัง หากแต่เป็นมรดกทางปัญญา สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานกว่าพันปี กำเนิดขึ้นจากการผสมผสานศิลปะต่างแดน เข้ากับภูมิปัญญา ความประณีตอ่อนช้อย กลายเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม ทรงคุณค่า เป็นบทเพลงแห่งสยามที่ถ่ายทอดผ่านสีสัน ลวดลาย และฝีมืออันประณีต บอกเล่าเรื่องราว บทเรียน และความงดงาม

รากฐานแห่งศิลป์: อิทธิพลต่างแดน สู่เอกลักษณ์ไทย ศิลปะไทย

ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะต่างแดนหลายยุคสมัย อาทิ

 • ศิลปะอินเดีย: จากการเผยแพร่ศาสนาพุทธ นำมาซึ่งสถาปัตยกรรมแบบปรางค์ วิหาร เทวรูป ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และประติมากรรมพระพุทธรูป
 • ศิลปะจีน: ส่งผ่านลวดลายประดับตกแต่ง เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบ ศิลปะการแกะสลักไม้
 • ศิลปะออริยันเต็ล: สะท้อนผ่านเครื่องประดับ เครื่องทอง เหยือก ตะลุ่ม กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม

ทว่ามิใช่การเลียนแบบ หากแต่ไทยนำอิทธิพลเหล่านั้นมาผสมผสานกับมรดกท้องถิ่น สร้างสรรค์ลวดลาย องค์ประกอบ เทคนิคเฉพาะตัว จนกลายเป็น “ศิลปะไทย” ที่งดงาม ทรงคุณค่าเอกลักษณ์

หลากหลายแขนงศิลป์: จากหัตถกรรมสู่สถาปัตยกรรม

ศิลปะไทยครอบคลุมหลากหลายแขนง

 • จิตรกรรม: ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอาราม บอกเล่าเรื่องราวชาดก ทศชาติ ชีวิตประจำวัน เทคนิคสีฝุ่น สีน้ำ สมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ นิยมสีสันสดใส ประดับลวดลาย ประณีตงดงาม
 • ประติมากรรม: พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ บ่งบอกความเชื่อฝีมือการแกะสลัก อ่อนช้อย วิจิตร
 • สถาปัตยกรรม: วัด พระราชวัง ปราสาท โบสถ์ สะท้อนความเชื่อ เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุ ภูมิปัญญา สถาปัตยกรรมแบบไทย โดดเด่นเรื่องหลังคาซ้อน หน้าจั่ว ลวดลาย

เอกลักษณ์แห่งสยาม: ลวดลาย สีสัน และความประณีต

สิ่งที่โดดเด่นของศิลปะไทย ได้แก่

 • ลวดลาย: ลายไทย อาทิ ลายก้านแวน ลายกระจัง ลายเทพนม ลายขิด ลายดอกบัว แต่ละลายแฝงความหมาย สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม
 • สีสัน: โทนสีสดใส อาทิ เขียว แดง เหลือง ทอง สะท้อนความรื่นรมย์ ความมงคล
 • ความประณีต: ฝีมือละเอียด วิจิตร อ่อนช้อย สะท้อนความอดทน ความพิถีพิถันของช่างศิลป์

ศิลปะร่วมสมัย: สืบทอด มผสมผสาน สู่โลกกว้าง

ปัจจุบัน ศิลปินไทยผสานเทคนิค รูปแบบ ศิลปะร่วมสมัย เข้ากับศิลปะไทย สร้างสรรค์ผลงานล้ำสมัย โดยไม่ทิ้งรากฐาน ส่งต่อวัฒนธรรม เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก อาทิ

 • ภาพจิตรกรรมสีอะคริลิค บนวัสดุแปลกใหม่
 • ประติมากรรมโลหะผสมวัสดุธรรมชาติ
 • เครื่องประดับ หัตถกรรม ดีไซน์ร่วมสมัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://arttheworld.org/