ศิลปะยุคกลาง

ศิลปะยุคกลาง

บทนำเกี่ยวกับศิลปะยุคกลาง

ศิลปะยุคกลาง บนหน้าประวัติศาสตร์ของศิลปะ โลกเคยตราตรึงไปกับยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ นั่นคือ “ยุคกลาง” (Medieval Art) ยุคแห่งความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ ศิลปะในยุคนี้ผสานความเชื่อเข้ากับความงดงาม สร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า บทความนี้จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสโลกศิลปะยุคกลาง เรียนรู้ช่วงเวลา ลักษณะเด่น และผลงานศิลปะสำคัญ

บทนำ: ยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ศิลปะยุคกลาง

ยุคกลางกินระยะเวลายาวนานกว่าพันปี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่

  • ยุคกลางตอนต้น (คริสต์ศตวรรษที่ 5 – 11): ช่วงเวลาหลังจักรวรรดิโรมันล่มสลาย ศิลปะคริสต์ศาสนาเบ่งบาน โบสถ์แบบโรมันเนสก์เป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมเด่น
  • ยุคกลางตอนกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 11 – 14): ศิลปะกอธิคเฟื่องฟู โบสถ์แบบกอธิคโดดเด่นด้วยหลังคาแหลมสูง กระจกสีส่องประกาย
  • ยุคกลางตอนปลาย (คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15): ศิลปะเรเนสซองส์เริ่มต้น มนุษยนิยมเบ่งบาน จิตรกรรมสีน้ำมันและรูปปั้นมีความสมจริง ประณีต

ลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลาง: ศรัทธา นำทางความงาม

ศิลปะยุคกลางมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะท้อนถึงบริบททางประวัติศาสตร์และความเชื่อ ดังนี้

  • ศาสนาเป็นศูนย์กลาง: ผลงานศิลปะส่วนใหญ่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ บอกเล่าเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล ชีวิตของนักบุญ บนผนังโบสถ์ จิตรกรรม และประติมากรรม
  • สัญลักษณ์และนัยยะ: ศิลปินยุคกลางใช้สัญลักษณ์ รูปทรง และสี ต่างๆ เพื่อสื่อความหมายทางศาสนา เช่น นกพิราบแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ สีทองแทนความศักดิ์สิทธิ์
  • ลวดลายประดับประดา: โบสถ์ วิหาร มีการประดับประดาด้วยลวดลายวิจิตร ละเอียด บ่งบอกถึงความประณีต และความมุ่งมั่น ในการสร้างบ้านของพระเจ้า
  • อิทธิพลจากศิลปะไบแซนไทน์: ในช่วงต้นยุค ศิลปะไบแซนไทน์ จากจักรวรรดิโรมันตะวันออก มีอิทธิพลต่อศิลปะยุคกลาง เห็นได้จากการใช้โมเสก ภาพเหมือนแบบแบน

ผลงานศิลปะชิ้นเอก: สัมผัสฝีแปรงแห่งยุคสมัย

มากมาย ผลงานศิลปะยุคกลาง ยังคง ตราตรึง ผู้ชม มาจนถึงปัจจุบัน นี่คือตัวอย่างชิ้นเอก ที่ คุณ ไม่ควรพลาด

  • จิตรกรรมฝาผนัง “การสร้างสรรค์โลก” ในโบสถ์ซิสติน (Sistine Chapel): ผลงาน อัน ยิ่งใหญ่ ของ มิเชLANGelo (Michelangelo) บนเพดานโบสถ์ ซิสติน วาติกัน บอกเล่าเรื่องราว การ สร้างสรรค์โลก ของพระเจ้า อย่าง วิจิตร งดงาม
  • ประติมากรรม “รูปปั้นเดวิด” (David): ผลงาน ชิ้น เอก ของ มิเชLANGelo (Michelangelo) อีกชิ้น รูปปั้น ขนาด ใหญ่ ของ วีรบุรุษ ใน คัมภีร์ไบเบิล เดวิด แสดงถึง ความสมจริง ทาง กาย วิทยา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://arttheworld.org/