ศิลปะจีน

ศิลปะจีน

บทนำเกี่ยวกับศิลปะจีน

บนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล เก่าแก่กว่าห้าพันปี ศิลปะจีน ผลิบาน บ่มเพาะ เติบโต ราวบทเพลงแห่งความงาม ที่ขับขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บทเพลงนี้อ้อยสร้อยด้วยหมึกจีน ผสานเสียงดนตรีจากเสียงพิณจีน สีสันจากผ้าแพรไหม ร้อยเรียงเรื่องราวปรัชญา ธรรมชาติ มนุษยชาติ ไว้อย่างแนบเนียน บทความนี้ จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกศิลปะจีน สัมผัสความวิจิตร บรรจง ชวนค้นหาแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณจีน

กำเนิด ศิลปะจีน: รากฐานอันยาวนาน กำเนิดแห่งอารยธรรม

ศิลปะจีนมิได้กำเนิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน หากหยั่งรากลึกมาตั้งแต่ยุคโบราณ ในยุคหิน ใหม่ ประมาณ 10,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช บรรพชนจีน ได้สร้างสรรค์ภาพเขียนบนผนังถ้ำ บันทึกเรื่องราวชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ไว้อย่างงดงาม ซับซ้อน ยุคต่อมา เครื่องปั้นดินเผา ลายเส้นประณีต เครื่องประดับจากหยก สื่อถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศิลปะจีนเจริญเติบโตควบคู่ไปกับปรัชญา ลัทธิขงจื๊อ เต๋า เผยความเชื่อมั่นในธรรมชาติ ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่ง

แขนงศิลป์หลากหลาย: จานสีแห่งวัฒนธรรม

ศิลปะจีนเฉกเช่นวัฒนธรรมอันรุ่มรวย มีหลากหลายแขนง ที่แต่ละแขนง ล้วนสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  • จิตรกรรม: บทเพลงแห่งหมึกจีน บนผืนผ้าแพร จิตรกรรมจีน เลื่องลือไปทั่วโลก ด้วยเทคนิคการเขียนเส้นประณีต หมึกจีนไล่เฉดสี สื่อถึงอารมณ์ ความลึกซึ้ง ภูเขา สายน้ำ ดอกไม้ นก เป็นภาพวาดยอดนิยม ที่สะท้อนความกลมกลืนกับธรรมชาติ
  • ประติมากรรม: ลมหายใจแห่งหิน ดิน ไม้ ประติมากรรมจีน มีทั้งแบบลอยตัว และแบบติดผนัง วัสดุหลัก ได้แก่ ไม้ ดิน หิน สัมฤทธิ์ บรรจงปั้นเป็นรูปคน สัตว์ เทพเจ้า หรือรูปทรงเรขาคณิต สะท้อนความเชื่อ ฐานะทางสังคม
  • ศิลปะประยุกต์: ความงามในชีวิตประจำวัน ศิลปะจีนไม่ได้อยู่ห่างไกล หากแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน เครื่องเคลือบเบญจรงค์ ลวดลายวิจิตร บอกเล่าเรื่องราว นิทาน ภาชนะดินเผา ลายดอกไม้ ใบไม้ ใช้งานได้อย่างสวยงาม เครื่องประดับจากหยก แกะสลักเป็นลวดลายอ่อนช้อย แฝงความหมายมงคล

อิทธิพลและความสำคัญ: สะพานเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก

ศิลปะจีนมิได้หยุดนิ่งอยู่เพียงภายใน หากแผ่ขยายอิทธิพล สู่ดินแดนต่างๆ เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางแห่งการค้า วัฒนธรรม ศิลปะจีนเผยแพร่ไปสู่ญี่ปุ่น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเครื่องลายคราม เทคนิคการเขียนลาย เทคนิคการทำเครื่องเขิน ศิลปะจีนกลายเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างตะวันออกกับตะวันตก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://arttheworld.org/